Translate

Wednesday, December 25, 2013

Lễ Phủ Cờ.


Ca nhạc sĩ Việt Dzũng mặc dù chưa một lần khoác áo lính nhưng tinh thần chiến đấu của anh đã như là một người lính thật thụ. Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã quyết định sẽ làm Lễ Phủ Cờ Việt Nam Cộng Hòa  cho anh tại Peek Family Home góc đường Bolsa và đường Beach, thành phố Westminster vào ngày thứ bảy 28 tháng 12 năm 2013.

Anh là một người lính Việt Nam Cộng Hòa dũng cảm nhưng không có số quân rất đáng trân trọng.


PV

No comments: