Translate

Tuesday, March 12, 2013

Dẹp giùm mấy trò khỉ đi mấy cha nội.


Chưa thấy ở đâu kỳ cục, kỳ khôi và quái đản như ở cái xứ của Việt gian Cộng Sản. Kêu gọi người ta góp ý để sửa đổi hiến pháp, khi người người nhà nhà hăng hái góp ý thì lại chặn...họng người ta, bảo là góp ý như thế này là không được, là không thể bỏ điều 4 hiến pháp, rằng không thể đa nguyên đa đảng, rằng không thể để quân đội phi chính trị nghĩa là quân đội phải bảo vệ đảng. Chưa hết chuyện, ở Sài Gòn, mấy “ngài” còn phát bản dự thảo hiến pháp bảo dân đọc trong vòng vài ba ngày rồi điền vào phiếu góp ý để .biểu quyết. Thiệt là làm những chuyến ruồi bu, chưa có nơi đâu trên thế giới này làm cả. Mấy cha nội đã từng tuyên bố: “Bỏ điều 4 là tự sát” rồi mà. Nhưng mà trước sau gì cũng phải bỏ, không bỏ thì nhân dân xé toạt hết cả bản hiến pháp, lúc đó có hối thì cũng đã muộn.


Blogger Huỳnh Ngọc Chênh đã đến Pháp an toàn để nhận giải. Thấy tấm ảnh của anh đang ở phi trường, tay ôm bó hoa. Thôi nghe mấy cha nội! Cho người ta đi nhận giải đến nơi đến chốn thì khi về cũng để yên cho người ta, đừng có mà kiếm chuyện thì khổ cho người ta lắm. Mấy ngài Cộng Sản là chuyên môn làm mấy cái vụ này, hãy tu tỉnh đi đừng làm bậy nghe mấy cha nội.

Phi Vũ
Ngày 12 tháng 3 năm 2013

No comments: