Translate

Thursday, March 17, 2016

Mấy chuyện tào lao.Đảng Cộng Hòa đang cố gắng tìm cách “bứng” ông Donald Trump nhưng cố gắng này dường như đang bị “phá sản”. “Con tàu Donald Trump” đang lao vun vút về phía trước.

Nhìn về Việt Nam, số người tự ứng cử càng ngày càng nhiều, thế nhưng nhà cầm quyền Việt Cộng vẫn cố tìm mọi cách làm khó dễ và ngăn chận, xem ra con đường đi đến dân chủ ở Việt Nam còn dài và lắm gian nan, điều này không có nghĩa là không đạt được mà là phải đạt được.  Chế độ độc đảng rồi sẽ phải nhường bước cho một cuộc chơi đa đảng, là một tiến trình cần phải tiến tới của phong trào dân chủ ở  Việt Nam. Chắc chắn là nhà cầm quyền Việt Cộng không thể nào tự chúng ban bố quyền tự do dân chủ cho người dân Việt mà phải qua một quá trình đấu tranh gian khổ của đồng bào Việt Nam ở trong nước.


Ở Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hoặc bất kỳ đảng phái nào muốn có tiền chi tiêu cho đảng là phải tự kiếm tiền chứ không được quyền  đụng đến tiền thuế hoặc ngân sách cuỉa chính phủ. Trong khi đó, ở Việt Nam, người dân phải è cổ ra để đóng thuế nuôi một bộ máy hành chánh cồng kềnh quan liêu mà còn phải è cổ ra đóng thuế nuôi một lũ đảng viên Cộng Sản ăn trên đầu trên cổ người dân.  Cũng chính vì  lẽ đó mà bè lũ Việt Cộng không thể nào tự chúng từ bỏ quyền lực mà phải đạp đầu lũ chúng xuống. Lũ Việt Cộng chỉ là một lũ vô lại ăn bám vào lưng của người dân và làm nghèo đất nước mà thôi.PV

No comments: