Translate

Monday, October 26, 2015

Nạn kiêu binh và dư luận viên
Vào thời nhà Lê, khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, vua tôi nhà Lê phải bỏ kinh thành Thăng Long chạy vào vùng Thanh Nghệ. Tại đây, với sự giúp đỡ của Trịnh Kiểm, nhà Lê đã tuyển binh lính vùng Thanh Nghệ kéo ra Bắc để đánh nhà Mạc. Sau đó, nhà Mạc thua chạy lên Cao Bằng hùng cứ một phương. Trịnh Kiểm giúp nhà Lê trung hưng, đã tiếm quyền và lập nên phủ chúa. Điều đặc biệt là trong giai đoạn này, những binh lính Thanh Nghệ có công giúp nhà Lê trung hưng nên sinh ra kiêu ngạo, coi thường cả vua Lê lẫn chúa Trịnh. Có lúc chúng kéo vào phủ chúa làm loạn. Sử gọi giai đoạn này là nạn kiêu binh. Sau này, khi Nguyễn Hữu Chỉnh thừa lệnh nhà Tây Sơn kéo quân ra Bắc với tôn chỉ "phò Lê diệt Trịnh" thì nạn kiêu binh mới chấm dứt.


Nhìn lại trong giai đoạn hiện nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã sử dụng đám côn đồ lưu manh làm dư luận viên để trấn áp người dân. Thoạt đầu, được sự bảo kê của nhà cầm quyền Việt Cộng, cung cách hành xử của đám lưu manh côn đồ này còn e dè chút đỉnh. Càng ngày thì chúng càng lộng hành, bất chấp luật pháp dù rằng đây chỉ là luật rừng của nhà cầm quyền Việt Cộng. Mới đây, đám dư luận viên đã có lối hành xử theo kiểu du côn đối với kỹ sư Nguyễn Lân Thắng tại nhà riêng ở Hà Nội. Việc làm này của đám lưu manh côn đồ dư luận viên này dĩ nhiên là theo chỉ thị của nhà cầm quyền Việt Cộng. Chúng đã hành xử ngang ngược, du đãng và còn được sự bảo kê và chống lưng của nhà cầm quyền. Chắc chắn rằng trong một thời gian không xa, do sự bất chấp coi thường luật pháp, đám dư luận viên này sẽ là một đám kiêu binh và sẽ hoành hành ngay giữa Hà Nội và sẽ lây lan ra toàn quốc. Người dân Việt Nam sẽ còn chịu nhiều khó khăn và khổ nạn với đám dư luận viên lưu manh côn đồ này.

Nạn kiêu binh thời Lê – Trịnh được tái sinh ở thời Cộng Sản dưới danh xưng mới: dư luận viên.


Phi Vũ


No comments: