Translate

Friday, July 31, 2015

Chủ nghĩa xã hội và con người mới xã hội chủ nghĩa.Việt Cộng thường nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người mới xã hội chủ nghĩa”.

Mới đây, tên đảng trưởng đảng Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Không biết đến cuối thế kỷ này chủ nghĩa xã hội có xây dựng thành công chưa?”. Làm bài tính nhẩm: từ năm 1954 đến cuối thế kỷ này cũng 146 năm mà chủ nghĩa xã hội cũng chưa xây dựng thành công ở trên đất nước Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội là cái chi chi mà xây dựng lâu quá vậy?

Còn những con người mới xã hội chủ nghĩa “đẹp” đến mức độ nào? Thử nhìn vào để thấy cho rõ.


Đầu tiên là những “mầm non “ của con người mới xã hội chủ nghĩa tức là những học sinh đang được đào tạo từ nhà trường mà Việt Cộng thường ví von là “mái trường xã hội chủ nghĩa”.  Trong thời gian gần đây, những video clip được tung lên internet cho chúng ta thấy cảnh nữ sinh đánh lộn nhau tràn lan khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Học sinh nữ đánh nhau bằng những đòn thù như là kẻ thù truyền kiếp đánh nhau được sự cổ vũ nồng nhiệt của bạn bè chung quanh và còn được nhiều đứa bạn dùng cell phone để quay thành những video clip. Đây là những “mầm non” đang được đào tạo để sau này trở thành những con người mới xã hội chủ ngjhĩa đấy.

Rồi đến những người đã là con người mới xã hội chủ nghĩa rồi, những người đã trưởng thành và ra gánh vác...việc nước. Cũng những video clip được quay và tung lên cho ta thấy cảnh những tên công an Việt Cộng ăn tiền của dân một cách công khai. Những lỗi giao thông nhẹ cũng phải đóng tiền, nếu không thì bị chưởi, bị đánh. Còn có video clip quay cảnh người vi phạm không có tiền nộp phạt phải quỳ lạy công an Việt Cộng, thôi thì thiên hình vạn trạng về những con người mới xã hội chủ nghĩa.

Rồi đến những con người mới xã hội chủ nghĩa đang nắm quyền hành nữa. Chúng thanh toán nhau để tranh giành quyền lực. Những cái chết từ xưa như Nguyễn Chí Thanh rồi đến Hoàng Văn Thái và gần đây là Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh. Còn chuyện Phùng Quang Thanh cũng đang lùm xùm mà người ta chưa biết đến tính mạng của tên này như thế nào.  Con người mới xã hội chủ nghĩa đang nắm quyền hành cai trị đất nước thanh toán nhau, giết nhau mới ... đẹp làm sao.

Rồi những con người mới xã hội chủ nghĩa đi du lịch ra nước ngoài. Đến những nhà hàng “buffet all you can eat” lấy đồ ăn vô tội vạ, ăn ngán quá đem đổ để đến lấy đồ ăn khác mà ăn đến nỗi phải có những thông báo bằng tiếng Việt là lấy thức ăn phải ăn hết, nếu không thì sẽ bị phạt. Con người mới xã hội chủ nghĩa mới...đẹp làm sao.

Rồi cũng có kẻ đi du lịch ra nước ngoài thấy đồ để tràn lan nên lấy trộm bị bắt. Có những nơi viết thông báo bằng tiếng Việt là  cẩn thận đừng lấy trộm đồ vì có video đang quay toàn cảnh của cửa hàng. Những con người mới xã hội chủ nghĩa đi ăn cắp mới đẹp làm sao.

Tên đảng trưởng đảng Việt Cộng thì than vãn không biết đến hết thế kỷ này có xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước Việt Nam hay không. Còn đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa thì lại trở thành một đám nửa người, nửa ngợm nửa đười ươi...

Đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam có tội tình gì mà lại sản sinh ra loài giòi bọ Việt Cộng đang lúc nhúc trên đất mẹ Việt Nam...Phi Vũ

No comments: