Translate

Sunday, April 19, 2015

Câu chuyện lá cờ.Mấy hôm nay tôi không ngủ được. Có nhiều việc làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều . Hôm nay, khi viết   status  này, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có thể rằng có một số bạn của tôi sẽ không đồng ý với tôi, thậm chí sẽ có một số bạn chửi tôi hoặc một số bạn sẽ  gạt tôi qua một bên, nhưng đây là suy nghĩ chân thành nhất của tôi.

Trong thời gian gần đây, tình hình trong nước có những biến động đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng những biến động này đang là khúc dạo đầu để mở màn cho một điều trọng đại nhất. Chắc hẳn rằng người dân Việt ở trong nước đã hiểu được mình đang làm gì và mình đang muốn gì. Những cuộc biểu tình của đồng bào ở Sài Gòn, ở Hà Nội, và nhất là hiện tại ở Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang diễn ra như là một thực tập bước đầu cho tiến trình dân chủ. Mà tiến trình dân chủ chắc chắn rằng sẽ phải xảy ra, không có gì có thể đảo ngược. Và mong ước một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do, không Cộng Sản là một ước muốn của tất cả mọi người dân Việt từ trong nước ra đến hải ngoại.


Vấn đề chính của   status này là nếu một khi đất nước Việt Nam đã là một đất nước tự do, dân chủ thật sự, không còn Cộng Sản nữa dĩ nhiên lúc ấy lá cờ đỏ sao vàng không còn hiện diện trên đất nước Việt Nam nữa. Và vào thời điểm đó, việc lựa chon một lá cờ, một màu cờ cho đất nước Việt Nam dân chủ phải là quyền quyết định của toàn thể người dân Việt đang sống ở trong nước. Nhìn về những nước Liên Xô cũ hoặc những nước Đông Âu, sau khi chế độ Cộng Sản bị sụp đổ, đa số người dân ở những nước này đều lựa chọn lá cờ và màu cờ khác với lá cờ và màu cờ trong thời Cộng Sản cai trị mà cũng khác với lá cờ và màu cờ trước thời Cộng Sản. Lá cờ và màu cờ lúc này không còn là vấn đề quan trọng nữa, chỉ là một biểu tượng mà quan trọng hơn cả là người dân không còn sống trong sự cai trị độc tài độc đảng nữa mà người dân đang sống và hít thở không khí tự do, dân chủ và lúc bấy giờ đất nước đã không còn bóng dáng của lá cờ Cộng Sản nữa. Và sự quyết định lá cờ và màu cờ sẽ là quyết định tối thượng của toàn thể mọi người dân Việt đang sống trong đất nước Việt Nam tự do và dân chủ.

Status  này có thể làm cho một số bạn cảm thấy khó chịu, một số bạn không đồng ý nhưng tôi nghĩ rằng đây chính là lẽ phải, đây chính là con đường mà dân tộc Việt Nam sẽ phải đi. Và đây cũng là con đường hàn gắn mối đoàn kết dân tộc mà đã bị sứt mẻ cũng đã quá lâu rồi.

Phi Vũ


No comments: