Translate

Tuesday, February 17, 2015

Hãy trả lại cho người dân ViệtHãy trả lại cho người dân Việt
Những gì của lịch sử Việt Nam
Những sự thật cố tình bưng bít
Bởi những bàn tay cố tình che

Chẳng thể nào bưng bít dài lâu
Khi sự thật vẫn là sự thật
Khi sự thật hiển hiện sờ sờ
Thì làm sao mà che cho được


Những tham tàn giặc thù phương Bắc
Khi chúng đã lấn chiếm Hoàng Sa
Từ năm một chín trăm bảy bốn
Thì làm sao mà che cho được

Rồi đến khi chúng chiếm Trường Sa
Năm một nghìn chín trăm tám tám
Đã là sự thật rõ rành rành
Thì làm sao mà che cho được

Và ở cuộc chiến tranh biên giới
Sáu trăm nghìn quân giặc tràn sang
Tàn phá tan hoang, cướp của giết người
Thì làm sao mà che cho được

Hãy trả lại những điều sự thật
Để nghìn năm sau vẫn khắc ghi
Cũng như tại thời điểm bây giờ
Ta vẫn biết mấy nghìn năm trước...


Phi Vũ


No comments: