Translate

Friday, December 19, 2014

Cần phải tiêu diệt.Trước đây, khi Mỹ bãi bỏ cấm vận đối với Việt Nam Cộng Sản, nhiều người vui mừng rằng có thể là Cộng Sản Việt Nam sau khi được quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ thì có thể rằng chúng sẽ tôn trọng nhân quyền của người dân Việt Nam ở trong nước và có thể rằng người dân Việt được hưởng nhiều dân chủ tự do và sẽ dễ thở hơn. Thế nhưng tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và thất vọng ê chề khi Cộng Sản Việt Nam lại đàn áp và khủng bố người dân Việt Nam ở trong nước càng ngày càng thậm tệ hơn. Những vụ cưỡng chế ăn cướp, những vụ bắt bớ và đàn áp những người yêu nước biểu tình chống Tàu Cộng là những dấu vết vô cùng ô nhục của Cộng Sản Việt Nam đối với người dân Việt Nam. Những luật lệ khắc nghiệt lại được chúng tung ra để đàn áp người dân Việt. Những tổ chức quốc tế lên tiếng kêu gọi Cộng Sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền của người dân Việt nhưng chúng đã phớt tỉnh.


Mới đây, Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố sẽ thiết lập lại quan hệ với nước Cuba Cộng Sản, một đảo quốc thuộc vùng Trung Mỹ. Nhiều người cũng lạc quan và cho rằng Cuba sẽ vào quỹ đạo chung của thế giới tự do là tôn trọng nhân quyền và nới rộng tự do, dân chủ cho người dân Cuba. Thế nhưng rồi đây chắc chắn rằng thế giới sẽ thất vọng đối với Cuba như đã từng thất vọng với Việt Nam. Cách đây mấy năm, sau khi Euro thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, Euro cũng đã lên tiếng yêu cầu Cuba tôn trọng nhân quyền nhưng Cuba đã thẳng thừng từ chối.

Chẳng bao giờ nên tin tưởng Cộng Sản sẽ tự chúng tôn trọng nhân quyền. Chỉ có cấm vận và bao vây kinh tế thì chúng mới bị suy yếu, bộ máy đàn áp công an trị của chúng sẽ giảm đi thì người dân mới có thể vùng lên đòi hỏi chúng nới lỏng quyền tự do và nhân quyền. Rõ ràng chính sách của Mỹ đối với Tàu Cộng, đối với Cộng Sản Việt Nam và lần này đối với Cộng Sản Cuba là chính sách sai lầm nghiêm trọng. Quan hệ ngoại giao với những nước này chẳng khác gì dung dưỡng chúng và làm cho chúng đàn áp người dân một cách tàn bạo hơn.

Cộng Sản là phường bất lương và bất nhân cần phải bị tiêu diệt chứ không thể thỏa hiệp và hợp tác.

Phi Vũ

Ngày 20 tháng 12 năm 2014.

No comments: