Translate

Sunday, November 16, 2014

Quốc tặc.Thích Nhất Hạnh đang nằm trên giường bệnh và hấp hối tại Paris, Pháp Quốc. Trước năm 1975, cùng với Thích Trí Quang, cả hai là những tên Việt Cộng nằm vùng đội lốt những nhà tu để đánh phá Việt Nam Cộng Hòa.

Quay trở lại giai đoạn lịch sử đầy bi hùng của đất nước Việt Nam Cộng Hòa, trong lúc Cộng Sản Bắc Việt được sự chi viện dồi dào của Cộng Sản quốc tế, lại được sự hỗ trợ của những tên Việt Cộng nằm vùng Thích Nhất Hạnh và Thích Trí Quang phá hoại hậu phương, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa rất là vất vả lao đao. Dù phải tả xung hữu đột với Cộng quân cũng như sự phá hoại của những tên Việt Cộng nằm vùng Thích Nhất Hạnh và Thích Trí Quang, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn chăm lo đời sống cho người dân, lo phát triển kinh tế để Việt Nam Cộng Hòa có sự phát triển không thua kém bất cứ quốc gia nào ở trong vùng Đông Nam Á.


Lực bất tòng tâm, những tên Việt Cộng nằm vùng Thích Nhất Hạnh và Thích Trí Quang đã lôi kéo đồng bào Phật tử Việt Nam xuống đường phá nát hậu phương, mở đường cho Cộng Sản Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh bẩn thỉu xâm lược Việt Nam Cộng Hòa dưới chiêu bài giả hiệu “chống Mỹ cứu nước”. Có thể nói không ngoa rằng đất nước Việt Nam Cộng Hòa bị mất vào tay giặc thù Cộng Sản cũng là do một phần lớn của những tên Việt Cộng nằm vùng Thích Nhất Hạnh và Thích Trí Quang.

Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Tội ác tày trời của những tên Việt Cộng nằm vùng Thích Nhất Hạnh, Thích Trí Quang cũng như tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh là tội ác trời không dung, đất không tha. Sau này khi lịch sử sang trang, tên tuổi của những tên này phải được ghi rõ ràng là những tên quốc tặc như Trần Kiệm, Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống.


Phi Vũ.
Ngày 16 tháng 11 năm 2014.


No comments: