Translate

Sunday, September 21, 2014

Ngậm máu phun người.Cộng Sản nói chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng rất là ưa kết tội người khác dù rằng người dân chẳng có tội gì cả, chỉ là muốn có được những quyền căn bản nhất mà con người sống trên hành tinh này được hưởng như là các nước tân tiến ở Âu Mỹ.Chúng ưa kết tội người khác là phản động. Phản động mang ý nghĩa là những hành động phản dân hại nước, thế nhưng Cộng Sản Việt Nam đã lạm dụng từ này để kết tội những người yêu nước, những nhà đấu tranh cho dân chủ. Chúng còn đề ra những luật hạn chế người dân bằng cách kết tội “vi phạm an ninh quốc gia”. Những người dân Việt Nam biểu tình chống Tàu Cộng khi nhìn thấy Tàu Cộng ngang ngược xâm lấn biển đảo của Việt Nam, bắt bớ đánh đập ngư dân Việt Nma khi những ngư dân hiền lành này đánh bắt cá trong vùng biển truyền thống của mình mà bị kết tội vi phạm an ninh quốc gia thì quả thật là hết chỗ để mà nói. Chưa kể biết bao nhiêu nhà báo, nhà văn hưởng ứng lời kêu gọi của chính nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chống tham nhũng cũng bị bắt bỏ tù thì quả thật là quá sức phi lý và bất nhân. Hô hào người dân chống tham nhũng nhưng khi có người tố cáo tham nhũng thì lại bắt bỏ tù thì chẳng còn gì để có thể so sánh việc làm ngang ngược này.


Kết tội người dân bằng những tội trời ơi đất hỡi, Cộng Sản Việt Nam là những kẻ ngậm máu phun người mà lại phun vào ngay những người Việt Nam yêu nước.Phi Vũ

Ngày 21 tháng 9 năm 2014.

No comments: