Translate

Tuesday, September 30, 2014

Hô khẩu hiệu.Cộng Sản nói chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng rất là ưa thích dùng những khẩu hiệu rất là kêu, nhưng thực chất chúng có thực thi đúng khẩu hiệu đó hay là không thì cũng phải phải chờ xem.

Đầu tiên chúng ta nói đến khẩu hiệu của chính Hồ Chí Minh đã viết: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chà, câu này rõ ràng là đúng, rất là đúng, không có sai một tí tị nào cả. Ấy vậy mà cũng chính người  nói câu này đã chơi trò tráo trở, tước đoạt độc lập tự do của chính người dân Việt Nam. Cuộc Cách Mạng Tháng Tám thần kỳ năm 1945 là cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam bao gồm mọi thành phần nhân dân Việt Nam, bao gồm nhiều đoàn thể đảng phái chính trị, bao gồm nhiều tôn giáo khác nhau làm nên cuộc cách mạng, thế nhưng Hồ Chí Minh đã thừa lệnh quốc tế Cộng Sản tước đoạt và hất chân tất cả để Cộng Sản Việt Nam độc chiếm lãnh đạo mãi cho đến ngày nay thì quả thật câu nói của Hồ Chí Minh chỉ là một khẩu hiệu mà y đã hô suông và hoàn toàn vô giá trị.


Còn  nữa, có câu này nữa: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Câu này rõ ràng là câu ba xạo ke.  Dân biết mà bàn theo kiểu đảng ta và cán bộ ta cái gì cũng tốt, cũng ngon lành thì không sao chứ mà lỡ dại vạch ra những chỗ....không được đúng của đảng cũng như của cán bộ thì cửa tù sẽ rộng mở.  Còn dân làm mà mở miệng đòi kiểm tra nhà cầm quyền, kiểm tra đám cán bộ thì chỉ có mà rủ tù. Xem lại lịch sử của Cộng Sản thế giới cũng như lịch sử của Cộng Sản Việt Nam là những minh chứng hùng hồn cho vấn đề này, khỏi cần bàn cãi.

Còn nhiều nhiều nữa mà chỉ cần nêu lên vài cái thôi cũng đã thấy...mệt và ngán ngẩm cho cái đảng Cộng Sản Việt Nam lắm rồi. Cho nên Cộng Sản chỉ có giỏi cái màn hô khẩu hiệu suông chứ chẳng được cái tích sự gì cho dân cho nước, chỉ mưu cầu lợi ích riêng tư cho chúng mà thôi.


Phi Vũ
Ngày 30 tháng 9 năm 2014.No comments: