Translate

Wednesday, September 10, 2014

Chúng lại giở chiêu cũ.Việc nhà báo tự do Trương Minh Đức bị “côn đồ” đánh đập trên đường đến Bộ công an của Cộng Sản Việt Nam tại Hà Nội phải vào bệnh viện Việt Pháp để chữa trị lại một lần nữa cho chúng ta thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngoài việc dùng một bộ luật rừng rú để cai trị dân, chúng còn sử dụng những chiêu thức “côn đồ” đối với dân thì chắc rằng chẳng có quốc gia Âu Mỹ nào sử dụng cả. Ngay giữa thủ đô “ngàn năm văn vật” mà lại giở thói côn đồ ra đối với dân, Cộng Sản Việt Nam đã coi thường công luận quốc tế. Biết bao nhiêu tổ chức nhân quyền của quốc tế kêu gào Cộng Sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền của người dân Việt, Cộng Sản Việt Nam vẫn “phớt tỉnh”. Ngưừi dân Anh là một dân tộc nổi tiếng trên thế giới về vấn đề phớt tỉnh đến nỗi người ta gán luôn thành chữ “phớt tỉnh Ăng Lê”. Tnế nhưng đến bây giờ thì dân Anh đã “thua xa” Cộng Sản Việt Nam. Thế giới cũng nên đổi “phớt tỉnh Ăng Lê” thành “phớt tỉnh Cộng Sản Việt Nam” thì nghe có vẻ thuận lý hơn. Người dân Anh nên “tự động nhường chức” cho Cộng Sản Việt Nam đi là vừa.


Lại nói về việc cải Cách Ruộng Đất của Cộng Sản Việt Nam trên miền Bắc từ năm 1956 đã nhuốm máu biết bao nhiêu người dân Việt vô tội. Ngay cả bà Nguyễn Thị Năm là một địa chủ yêu nước đã cống hiến và đóng góp tài sản cho Cộng Sản Việt Nam thời kháng chiến chúng cũng không tha, cũng giết một cách thảm thương và dã man. Không thể nào lấy một lý luận nào để mà biện minh cho những hành vi gian ác, bất nhân này. Đáng lý ra, Cộng Sản Việt Nam phải ngồi lại nói lời xin lỗi với thân nhân những người bị chết oan ức này, thế nhưng đã mấy mươi năm trôi qua, chúng chưa hề và chưa bao giờ làm việc này. Chỉ có Hồ Chí Minh nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu ra nhưng chính Hồ Chí Minh là người đã chỉ đạo công cuộc Cải Cách Ruộng Đất này. Bây giờ, Cộng sản Việt Nam cho triễn lãm Cải Cách Ruộng Đất nhưng không phải là rút kinh nghiệm hay xin lỗi thân nhân người bị hại mà chỉ là biện minh rằng việc Cải Cách Ruộng Đất năm xưa lấy đất của địa chủ chia cho nông dân nghèo là điều đúng. Thế nhưng trớ trêu thay, ngay tại thời điểm này tức là lúc Việt Nam đang bị cai trị bởi đảng Cộng sản Việt Nam, thành phần cán bộ Cộng Sản Việt Nam lại trở thành “địa chủ đỏ”, mà đám “địa chủ đỏ” này ăn cướp đất của người nông dân còn gian ác, thậm tệ và bất nhân gấp nhiều lần so với những người địa chủ thời thực dân phong kiến. Bây giờ những nhân vật trong các tác phẩm “:Tắt đèn” hoặc “Bước đường cùng” thấy còn dễ thở hơn người nông dân Việt sống dưới nanh vuốt của “địa chủ đỏ”. Vậy thì có cần làm thêm một cuộc “Tân Cải Cách Ruộng Đất” nữa hay không? Mà lần này nếu tổ chức một cuộc Cải Cách Ruộng Đất Mới thì chắc chắn là người tổ chức sẽ không là Cộng Sản Việt Nam nữa. Chúng ta cũng chờ mong ngày ấy sẽ đến để những kẻ ác nhân phải bị đền tội trước công lý.


Phi Vũ.
Ngày 10 tháng 9 năm 2014.


No comments: