Translate

Friday, August 29, 2014

Lời nói như gió thoảng đưa.
Mấy năm nay, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang thỉnh thoảng lại có một phát biểu rất là nặng ký, báo chí trong và ngoài nước lại được phen bàn tán rôm rả, nhưng sau đó đâu vẫn hoàn đó như chẳng hề có lời nói đó của ông.


Ông đã nói đất nước này gồm nhiều sâu, cần phải diệt để làm sạch guồng máy quốc gia. Mọi người nghe ông nói mừng quá, những tưởng ông sẽ xăn tay áo để "xịt thuốc trừ sâu",thế nhưng sâu lại càng ngày càng nhiều thêm trong khi ông đã tảng lờ đi như là mình chưa hề phát biểu về điều này.


Ông đã từng tuyên bố: “Không lùi bước trước biển Đông”. Ối cha mẹ ơi! Bây giờ mà Việt Nam (Cộng Sản) nghe tên Trung Cộng là đã són ... đái trong quần rồi, ở đó mà ... không lùi bước.

Ông còn nói: “Phê bình đúng thì không nên né tránh”. Thằng nào mà dám và ngu dại phê bình các ông. Các ông bỏ tù thì ... bỏ mẹ.

Ông còn nói nhiều thứ nữa, bàn thêm cũng thế mà thôi.

Là cương vị chủ tịch nước, ông đã xem quá nhẹ lời nói của mình. Người ta thường nói là :"Nói phải đi đôi với hành", nhưng ông nói chỉ là mua vui cho thiên hạ chứ chẳng màng đến lời của mình đã phát ra.

Ông chủ tịch nước ơi! Hãy làm ơn đừng có phát ngôn cho người khác hy vọng để rồi sau đó người dân lại thất vọng ê chề hơn. Người dân Việt Nam khổ đã quá nhiều rồi, cay đắng đã quá nhiều rồi, xin hãy tha cho và đừng nên đùa giỡn thêm nữa. Tội nghiệp lắm!Phi Vũ
Ngày 29 tháng 8 năm 2014.


No comments: