Translate

Tuesday, August 12, 2014

Dân chủ và độc tài.Cộng Sản Việt Nam hiện nay rất sợ dân chủ hóa đất nước bởi lẽ dân chủ và độc tài là hai con đường luôn luôn trái ngược nhau,  mâu thuẫn nhau và không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau cũng như gặp nhau.

Tất cả các chế độ độc tài từ xưa đến nay đều có chung một đặc điểm là bằng mọi cách đều cố gắng củng cố quyền lực bởi lẽ đối với kẻ độc tài quyền lực là điều bảo đảm cho sự sống còn của họ. Cũng chính vì lý do đó, giới độc tài duy trì một bộ máy khủng bố người dân hòng có thể giữ vững chiếc ghế của họ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy điều này ngay tại đất nước Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị khắc nghiệt của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam. Lũ công an, đám đầu gấu cũng như một hệ thống nhà tù khổ sai đã được Cộng Sản Việt Nam duy trì.


Rất muốn hội nhập với thế giới bên ngoài nhưng vẫn muốn giữ vững chiếc ghế của mình. Đây là điều mâu thuẫn nội tại mà Cộng Sản Việt Nam đang vướng mắc. Rất muốn được hưởng những ưu đãi của các nước phương Tây nhưng nhân quyền đối với người dân Việt Nam ở trong nước là một rào cản vì Cộng Sản Việt Nam rất sợ người dân Việt có dân chủ và nhân quyền. Đây là một bế tắc mà Cộng Sản Việt Nam đâng tiến thoái lưỡng nan.

Nhân quyền và xã hội dân sự tại Việt Nam đã thành hình và đang càng ngày càng lớn mạnh. Dòng chảy của dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đã tuôn ra và không có sức  mạnh nào có thể ngăn cản và dập tắt được.

Phi Vũ
Ngày 12 tháng 8 năm 2014.


No comments: