Translate

Saturday, July 12, 2014

Luật pháp Cộng Sản Việt Nam.Hiện nay trên YouTube có lưu hành những video  đánh chết người ăn trộm chó hoặc đánh ghen lột trần truồng người phụ nữ ở giữa đường mà không thấy bóng đang một tên công an Cộng Sản nào cả. Nhưng nếu có người biểu tình chống Tàu Cộng thì  lũ công an lại kéo đến nhiều vô số kể. Vậy thì luật pháp Cộng Sản Việt Nam đang phục vụ cho ai? Cho dân hay cho đảng?


Hỏi tức là đã trả lời rồi. Khi người dân bị nạn thì đó là chuyện của người dân. Người dân có đánh nhau gây ra cái chết của nhau thì đó cũng là chuyện của người dân, chẳng mắc mớ gì đến công an Cộng Sản Việt Nam cả. Nhưng khi có người dân biểu tình hoặc tụ họp vì tự do dân chủ cho đất nước và dân tộc Việt Nam thì đây là chuyện “không được” vì đã “đụng chạm” đến quyền lợi của đảng Cộng Sản Việt Nam vì tại nước Việt Nam Cộng sản, quyển lợi của đảng là tối thượng. Hoặc là khi người dân Việt thấy lối hành xử bá đạo của Tàu Cộng trên biển Đông, xâm phạm lãnh hải Việt Nam và có hành vi côn đồ đối với ngư dân Việt Nam mà đi biểu tình thì cũng bị công an Cộng Sản Việt Nam bắt bớ và đàn áp dã man vì người dân Việt đã “dám” đụng chạm” đến người “bạn vàng, bạn tốt” của đảng Cộng Sản Việt Nam. Như vậy, công an Cộng sản Việt Nam, người thực thi luật pháp Cộng Sản Việt Nam, đã không phục vụ cho người dân Việt Nam mà chỉ biết cúi đầu phục vụ cho đảng Cộng Sản Việt Nam. Điều này cũng là do bởi từ khi cầm quyền đến nay Cộng Sản Việt Nam đã đánh đồng Tổ Quốc Việt Nam phải gắn liền với chủ nghĩa Cộng Sản. Đây chính là điều vô cùng phản động của cả tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.

Chỉ đến khi nào đất nước Việt Nam thoát khỏi gọng kềm cai trị \của Cộng Sản Việt nam, đất nước thoát khỏi sự chi phối của Tàu Cộng, người dân Việt được làm chủ thật sự đất nước Việt Nam và được hưởng trọn vẹn sự tự do dân chủ và có bản hiến pháp mới đặt quyền lợi Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam là tối thượng thì lúc ấy luật pháp Việt Nam mới phục vụ cho Tổ Quốc và người dân Việt Nam.

Bao giờ thì đến ngày ấy đây?


Phi Vũ

Ngày 11 tháng 7 năm 2014.

No comments: