Translate

Thursday, July 31, 2014

Ai tin được lũ thủy khấu Tàu Cộng.Theo tin từ RFA, Tàu Cộng sẽ chuẩn bị tập trận trên quy mô lớn tại Biển Đông và Biển Nhật Bản. Phát ngôn viên quân sự của Tàu Cộng cho rằng đây là cuộc tập trận hàng năm và sẽ không gây nên bất kỳ một sự đe dọa nào cả cho các nước trong vùng như Nhật Bản và các nước ở Đông Nam Á có cùng tranh chấp trong khu vực được cho là có rất nhiều tiềm năng và trữ lượng về dầu khí cũng như những khoáng sản quý hiếm cho các ngành kỹ nghệ.

Cùng lúc đó, một phát ngôn viên quân sự của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương tuyên bố một cách thẳng thừng, không che giấu là Hoa Kỳ sẽ cho quan sát và thám thính cuộc tập trận này của Tàu Cộng. Đây không phải là một thách thức mà là một lời nhắn gởi răn đe rằng Tàu Cộng cần phải nghiêm chỉnh nhìn lại vấn đề trong khu vực, hãy chấm dứt và từ bỏ thái độ hung hăng.


Bên cạnh đó, sau khi Tàu Cộng cho rút giàn khoan HD 981 về vùng biển Hải Nam, chúng đã có ý muốn cùng hợp tác khai thác trong khu vực Biển Đông. Xin nói rõ một điều là vùng này là vùng nằm ngoài khu vực lưỡi bò chín đoạn mà nằm sâu trong hải phận của Việt Nam. Trước khi chúng cho giàn khoan HD 981 tiến vào hải phận Việt Nam để khoan thăm dò dầu khí, chúng đã vẽ đường lưỡi bò 10 đoạn, tức là tiếp tục dấn sâu nhiều hơn vào hải phận Việt Nam và Philippine. Đây rõ ràng là hành động tham lam có tính toán của một tên thủy khấu ăn cướp có bài bản theo truyền thống của thủy tổ nhà Hán của chúng.

Không còn ai tin lũ thủy khấu ăn cướp Tàu Cộng này nữa.

Phi Vũ.

Ngày 31 tháng 7 năm 2014.

No comments: