Translate

Wednesday, June 4, 2014

Thật đẹp mặt.Từ trước đến nay, Nhật Bản là nước viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam nhiều nhất.. Những khoản viện trợ này như là những tuyến đường sắt ở miền Bắc được xây dựng bằng tiền và phương tiện cơ giới của Nhật Bản.. Nhưng mới đây thì chính phủ Nhật Bản rút...viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam vì lý do nhả cầm quyền Cộng Sản Việt Nam toàn là những tay tham nhũng, những con sâu ...cỡ bự.


Mà thử hỏi là người ta chỉ giúp đỡ và viện trợ cho những quốc gia nào mà những người lãnh đạo là những người liêm chính không nhũng lạm của người dân. Đàng này chính phủ Nhật Bản đã nhìn thấy tài sản khổng lồ của những tên chóp bu của Cộng Sản Việt Nam, những biệt thự lộng lẫy mà vị thủ tướng Nhật Bản cũng như những người đứng đầu chính phủ các nước dân chủ tự do có mơ ước mỏi mắt thì cũng chẳng bao giờ có thể có được. Mà những nhà lãnh đạo ở các nước dân chủ tự do ngoài đồng lương ra thì chẳng ai dám tham nhũng cả bởi vì nếu mà bị phanh phui ra có nghĩa là mất chức mà còn phải bị vào tù nữa. Trong khi đó thì những tên chóp bu Cộng Sản Việt Nam tham nhũng để có tiền làm ra nhà cao cửa rộng mà luật pháp của chúng cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến chúng được. Lâu lâu thì chúng cũng đem ra những con chốt thí để xử và đánh lừa dư luận. Lần này thì chắc chắn rồi, chắc chắn bị mất hết khoản viện trợ mà chính phủ Nhật Bản đã từng cung cấp hàng năm trong một khoảng thời gian dài vừa qua.

Thật đẹp mặt cho đám sâu giòi bọ Cộng Sản Việt Nam!

Phi Vũ

Ngày 4 tháng 6 năm 2014.

No comments: