Translate

Saturday, June 7, 2014

Không thể nào không chưởi thề.Trong lúc biển đảo của Việt Nam cứ bị tụi Tàu Cộng lấn dần thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chí ít cũng có một động thái nào đó hòa hoãn với dân để sau này còn nhờ dân mà đánh giặc. Đàng này Cộng Sản Việt Nam vẫn cứ có lối hành xử như một đám côn đồ.

Xin trích từ facebook Lê Anh Hùng: “Mặc dù Phương Anh bị bắt từ ngày 15.5 đến nay là đã 23 ngày vậy mà Công an Đồng Nai vẫn chưa hề cung cấp cho gia đình chúng tôi bất kỳ văn bản nào liên quan đến vụ bắt giữ.

Trong khi đó, chiều hôm qua, mười mấy viên công an Đồng Nai lại tới bao vây nhà bà ngoại Phương Anh để khám xét và định bắt giữ tôi, bất chấp thực tế đây chỉ là nơi chúng tôi ở nhờ.” Hết trích.


Một nhà nước mà có lối hành xử với dân như vậy thì thật là hết nước nói. Chúng không tôn trọng chính cái hiến pháp cũng như luật pháp mà chúng đã ban hành. Rõ ràng một điều là Cộng Sản Việt Nam đang xài luật rừng.

Bè lũ ăn cướp đốn mạt Tàu Cộng mang giàn khoan HD 981 ra khoan thăm dò dầu khí ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Sắp tới đây chúng cũng sẽ tiếp tục mang giàn khaon HD 982 vào để khoan thăm dò nữa. Những tên công an côn đồ này sao không ra đó mà bắt giặc Tàu Cộng đi lại nhũng nhiễu gây sự bắt bớ người dân hiền lành.

Không thể nào không chưởi thề với lũ Cộng Sản Việt Nam bất nhân hèn với giặc ác với dân này.

Đ. M. lũ chúng bây!


Phi Vũ
Ngày 7 tháng 6 năm 2014.


No comments: