Translate

Tuesday, June 10, 2014

Bóng đè.Con người khi nằm ngủ nếu nằm không thoải mái cơ thể nằm trong tư thế làm cho máu huyết lưu thông không được dễ dàng thì rất dễ bị bóng đè. Thoạt tiên khi nằm ngủ chúng ta cứ ngỡ như có ai đó đè cứng thân thể và tay chân làm cho chúng ta không thể cựa quậy được, đồng thời như có bàn tay đang bóp mũi làm cho chúng ta bị nghẹt thở.  Chúng ta cố sức vùng vẫy nhưng dường như là không thể nào vùng vẫy được, miệng la hét mà chỉ là những tiếng ú a ú ớ không ai hiểu gì cả. Đó là hiện tượng con người bị bóng đè.


Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay nhìn bên ngoài dường như cũng đang bị bóng đè. Cái bóng đang đè lên đầu cổ thân mình tay chân cũng như đang đè lên mũi làm đảng Cộng Sản Việt Nam không thở được chính là Tàu Cộng. Mà nó lại đè khi lũ này đang lúc tỉnh táo chứ không phải lúc ngủ mê mới  bực chứ. Mà lũ Tàu Cộng này cũng chơi ác và thâm thật. Không biết rằng lũ Tàu Cộng này đã cho lũ Cộng Sản Việt Nam uống thứ thuốc bí truyền gì của tổ tiên nhà Hán của chúng để lại mà khi Tàu Cộng nó đè có đứa như tên đầu đàn thì miệng ngậm im thin thín như ngậm ... buồi, có đứa thì cũng bô bô ầm ầm một chút rồi cũng tan loãng hư không, có đứa thì lên cơn mê sảng tung hô thằng đang đè lên đầu mình, đang đá vào đít mình và đang làm bao nhiêu trò bỉ ổi khác. Nhiều người biết chuyện thì cho rằng thằng đang đè và thằng đang đưa lưng ra để bị đè đang là lũ lưu manh đang đưa tay móc ngoặc với nhau để làm trò bỉ ổi. Ở ngoài nhìn vào tưởng thằng này đang đè thằng kia nhưng thực chất là chúng đang lừa phỉnh thiên hạ.

Vậy thì Cộng Sản Việt Nam không phải bị bóng đè bởi lũ Tàu Cộng mà là chúng đang toa rập với nhau để làm trò bỉ ổi. Nếu không tin, người dân Việt trong nước đi biểu tình chống lũ khốn nạn Tàu Cộng thử đi sẽ thấy đám Cộng Sản Việt Nam cho lũ công an côn đồ đàn áp thẳng tay cho mà coi.

Phi Vũ.

Ngày 10 tháng 6 năm 2014.

No comments: