Translate

Tuesday, June 24, 2014

Đám...người bù nhìn.
Hồi còn bé, tôi thường theo ba mạ tôi về thăm quê. Trên những thửa ruộng mà lúa đã chín ngả màu vàng, ngưởi ta thường làm những hình nộm trên đầu đội nón lá đã rách, thân hình là những bó rơm và có mặc áo quần như những người nông dân đang đứng giữa ruộng. Có một điều đặc biệt là những người nông dân ở quê tôi lại nối tay chân hình nộm bằng rơm này bằng những sợi đây có gắn liền với những chiếc chong chóng nho nhỏ. Khi có gió thổi nhẹ làm chong chóng quay khiến cho những sợi dây chuyển động theo và làm cho tay chân của hình nộm này cũng cử động . Tôi hỏi mạ tôi đây là cái gì thì bà trả lời đó là người bù nhìn dùng để đuổi chim phá lúa khi lúa đã chín. Mỗi lần về quê thì tôi hay đứng mê mẩn nhìn những người bù nhìn bằng rơm giữ lúa này. Ngày trước, người nông dân làm ra những người bù nhìn chẳng phải tốn kém gì cả nhưng lại có lợi ích là có thể đuổi chim chóc phá hoại mùa màng.


Đến thời buổi bây giờ, có một đám người bù nhìn mà người dân Việt Nam trong nước phải è lưng ra đóng thuế để nuôi ăn người nào người nấy mập phì nộn nhưng chẳng làm được lợi ích gì cho người dân. Trong những buổi họp thường kỳ, có những tấm hình không biết ai chơi cắc cớ chụp đám bù  nhìn này nằm gác đầu lên nhau há miệng ra mà ngủ, mặc cho những người ở trên nói gì thì nói. Đến lúc cần biểu quyết một điều gì thì cả đám choàng tỉnh giấc, bấm nút đồng ý rồi lại ngả đầu há miệng ra ngủ tiếp.

Hiện nay, tình hình biển Đông đang trong thời điểm nóng bỏng nhất. Đám người bù nhìn này cũng có họp quốc hội một số ngày rồi cuối cùng chẳng có ra được một tuyên bố nào về tình hình biển Đông cả. Trong lúc họp hành thì cả đám cũng dựa nhau mà ngủ, chẳng cần để ý gì đến tình hình căng thẳng của biển Đông đang lúc nguy ngập vì bọn giặc thù Tàu Cộng đang xâm lấn lãnh hải Việt Nam.

Ngày trước, người nông dân nhờ có người bù nhìn giữ ruộng lúa khỏi bị chim chóc phá hoại mùa màng mà chẳng phải tốn kém cơm gạo gì để nuôi cả. Ngày nay, ngưừi dân Việt Nam phải è cổ ra đóng thuế để nuôi một đám người bù nhìn ăn trên ngồi trốc, tiếng là đại diện cho dân mà chẳng làm nên được trò trống gì. Cả đám ăn no mặt mày căng bóng mỡ nhưng đi họp thì chuyên môn ngủ...gật nên người dân thường gọi mỉa mai làm đám...người bù nhìn nghị gật.

Thật là chán mớ đời đám người bù nhìn nghị gật vô tích sự!

Phi Vũ

Ngày 24 tháng 6 năm 2014.

No comments: