Translate

Thursday, April 3, 2014

Đôi điều về quốc tịch.


Khi một người Việt từ bỏ nước Việt đang bị chế độ Cộng Sản khống chế, lẽ đương nhiên là người ấy đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam Cộng Sản. Những người nào trước năm 1975 đã là công dân của Việt Nam Cộng Hòa thì cũng chẳng dính dáng gì với cái quốc tịch Việt Nam Cộng Sản. Vả lại, khi một người Việt muốn gia nhập quốc tịch sở tại, ví dụ như quốc tịch Hoa Kỳ chẳng hạn, dĩ nhiên là người Việt ấy đã mặc nhiên từ bỏ quốc tịch Việt Nam Cộng Sản. Trước khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ, bất cứ công dân Hoa Kỳ tương lai nào cũng tuyên bố từ bỏ quốc tịch cũ của mình bởi vì nếu không từ bỏ quốc tịch cũ thì chẳng bao giờ có thể là một công dân Hoa Kỳ được.

Cho nên việc Cộng Sản Việt Nam tuyên bố rằng sẽ có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài sẽ mất đi quốc tịch Việt Nam. Nói điều này rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã nói một điều thừa bởi vì khi tôi là người Việt Nam nhập quốc tịch Hoa Kỳ, trở thành công dân Hoa Kỳ thì tôi chẳng còn dính dáng gì với cái quốc tịch Việt Nam Cộng Sản cả. Trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ, có một câu hỏi rất quan trọng: Bạn có là người Cộng Sản hay không?”.  Nếu trả lời “yes” thì chẳng thể nào trở thành công dân Hoa Kỳ được. Cho nên những người Việt Quốc Gia chân chính chẳng bao giờ màng đến chuyện “song tịch” cả vì như vậy là “vi hiến” nếu đã là công dân Hoa Kỳ.


Những người Việt Quốc Gia yêu chuộng tự do, dân chủ  chẳng bao giờ màng đến cái quốc tịch  Việt Nam Cộng Sản đâu nha các “đỉnh cao trí tuệ” mà chẳng cao chút nào cả. Khi nào đất nướic Việt Nam vẫn còn cái chế độ Cộng Sản phi nhân đốn mạt  cai trị, những người Việt Nam Quốc Gia không phải là dân Cộng Sản chẳng bao giờ là người dính dáng gì đến cái quốc tịch Việt Nam Cộng Sản cả. Chúng tôi, những người Việt hải ngoại là cựu công dân của Việt Nam Cộng Hòa, có quốc tịch cũ là quốc tịch Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ ra hải ngoại vì trốn chạy chế độ Cộng Sản bất nhân và gia nhập quốc tịch mới nơi quốc gia sở tại.  Chúng tôi chẳng bao giờ màng đến cái “song tịch” đâu nha, mấy cái đầu “đỉnh cao trí tuệ ngu đần”.

Ai là công dân Hoa Kỳ mà chấp nhận ‘song tịch’ với Cộng Sản Việt Nam là vi hiến đó!

Phi Vũ

Ngày 3 tháng 4 năm 2014.

No comments: