Translate

Saturday, April 26, 2014

Hồ Chí Minh thằng chó đẻ


Ba mươi tháng tư tao lại nhớ đến mầy
Hồ Chí Minh mầy là thằng chó đẻ
Mày đem chủ nghĩa Cộng Sản về tàn hại quốc gia
Nên Việt Nam cứ mãi lâm vào cơ khổ

Địt mẹ mầy thằng chó đẻ Hồ Chí Minh...

PV


No comments: