Translate

Friday, April 11, 2014

Hai quy tắc ứng xử Biển Đông.


Trong vấn đề tranh chấp biển đảo tại Biển Đông, giữa Tàu Cộng và các nước Đông NamÁ có cùng tranh chấp với Tàu Cộng đã có hai quy tắc ứng xử Biển Đông hoàn toàn khác biệt nhau.

Quy tắc ứng xử Biển Đông của Tàu Cộng là vẫn cứ khăng khăng giữ đường lưỡi bò chín đoạn, có chỗ thì cái lưỡi này còn “thò” vào “liếm” cả trong hải phận gần bờ của các nước khác. Quy tắc ứng xử của Tàu Cộng còn có điểm ngang tàng nữa là chỉ muốn đàm phán song phương với từng nước một. Đây là ý của Tàu Cộng chỉ muốn “bẻ” từng chiếc đũa một cũng dễ dàng hơn là “bẻ” cả bó.


Quy tắc ứng xử của các nước Đông Nam Á có cùng tranh chấp với Tàu Cộng là đều không chấp nhận đường lưỡi bò chín đoạn của thằng này vì nó “tham” quá. Bên cạnh đó, họ chỉ muốn đàm phán đa phương tức là Tàu Cộng phải đàm phán cùng lúc với tất cả các nước có tranh chấp tại Biển Đông. Tuy nhiên ở trong nhóm này lại có thằng thuộc dạng “đứng chàng hảng  chân trong chân ngoài”. Hắn vừa muốn đàm phán đa phương nhưng lại cũng muốn song phương. Người ta đang nghĩ rằng thằng này có “bệnh” gì không hay là đang “sợ”?

Quy tắc ứng xử của Tàu Cộng cho ta thấy thằng này là thằng quá sức tham lam. Quy tắc ứng xử của các nưức Đông Nam Á cho ta thấy những nước này có suy nghĩ khôn ngoan và nếu biết đoàn kết thì cũng chẳng sợ gì thằng Tàu Cộng. Còn thằng “đứng chàng hảng, chân trong chân ngoài” thì người ta dễ nghĩ rằng đây là thằng thuộc dạng “phế thải”. Vừa muốn chống lại Tàu Cộng nhưng cũng sợ thằng này đến vài đái.  Thật là bó tay!

Phi Vũ

Ngày 11 tháng 4 năm 2014.

No comments: