Translate

Friday, March 28, 2014

Làm sao đây?


-Tại sao nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại bắt bớ và giam cầm những người yêu nước?

-Câu trả lời rất là dễ dàng và đơn giản: vì chúng là một tập đoàn bán nước .

-Có thể nào chúng sẽ trao trả cho người dân Việt Nam những quyền tự do cơ bản nhất của con người mà chúng đã ký kết cùng các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc?

-Sẽ không bao giờ.

-Vậy thì làm thế nào để giành lấy lại quyền tự do này từ tay của chúng?

-Phải tiếp tục tranh đấu.

-Thế nhưng những nhà tranh đấu cho dân chủ, những người yêu nước đều lần lượt bị chúng “bắt đểu” cả, vậy phải làm sao?


Thật tình, khi mình tự hỏi mình và tự trả lời mình, đến câu này tôi thật sự bị bí, không thể nào trả lời được.

Ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã giở chiêu đốn mạt này để bắt hết những người yêu nước. Biết bao nhiêu người yêu nước đã lần lượt phải vào tù. Biết bao nhiêu gia đình trong những ngày xuân sắp đến đã thiếu vắng bóng người thân.

Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến mùa xuân năm 1968, mùa xuân Mậu Thân kinh hoàng của người dân Việt Nam. Chính chúng đã ký kết cùng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngưng bắn trong những ngày xuân của dân tộc để nhân dân được ăn cái Tết truyền thống. Nhưng cũng chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho chúng tổng tấn công vào ngày xuân để quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trở tay không kịp.

Thật là lừa bịp!

Bây giờ phải làm sao đây khi những nhà yêu nước cứ lần lượt bị chúng bắt hết cả? Phải làm sao đây?

Nghĩ đến lòng lại thắt quặn đau!


Phi Vũ
Ngày 28 tháng 3 năm 2014.


No comments: