Translate

Thursday, February 27, 2014

Khi nhà cầm quyền là khủng bố.


Nói điều này ra với thế giới  bên ngoài thì thiên hạ sẽ cười và cho người viết bài này là tay xạo ke, nhưng khi mà thiên hạn tận mắt chứng kiến những màn “khủng bố” của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với người dân Việt ở nhiều thời điểm khác nhau, từ khi chúng mới lên ăn cướp giành giựt được nước Việt Nam bằng những thủ đoạn đê hèn của tên đá cá lăn dưa Hồ Chí Minh thì hẳn rằng thiên hạ sẽ không còn ngạc nhiên nữa.

Gạt bỏ qua những chuyện xa xưa cũng như những chuyện gần gần đi mà nếu viết ra hết thì cũng phải mấy năm, chuyện mới nhất là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tại quận 4 của Sài Gòn vừa mới chơi “một tuyệt chiêu” có vẻ như là “mới” nhưng thật ra là rất cũ: chúng phát cho người dân quận tư “Phiếu tố giác tội phạm” như là một hình thức “đấu tố” người dân một cách “tân kỳ” hơn nhưng cũng thâm độc hơn. Cuộc “đấu tố” lần này lấy thí điểm tại quận tư Sài Gòn, nếu thành công thì lũ Cộng Sản Việt Nam sẽ nhân rộng ra trên bình diện cả nước. Rõ ràng là cuộc cách mạnh thần thánh tại Ukraine đã làm cho bè lũ đốn mạt Cộng Sản Việt Nam sợ và đây là một hình thức mà chúng nghĩ ra để trấn áp người dân hầu tránh tận gốc những điều có thể xảy ra cuộc biểu tình trên một quy mô lớn như tại Ukraine đã làm sụp đổ một tập đoàn tham nhũng. Thế nhưng nếu đem so sánh sự việc tham nhũng của Tổng Thống Ukraine với những tên trùm của Cộng Sản Việt Nam thì sự việc tham nhũng của tổng thống Ukraine chẳng là bao so với những tên đầu sỏ Cộng Sản Việt Nam. Số tài sản của những tên chóp bu Cộng Sản Việt Nam từ những tên đang tại vị cho đến những tên đã “thoái triều” thì tiền của của  chúng là “không thể nào đếm cho xuể”. Vậy thì tiền này ở đâu mà ra? Rõ ràng đây chính là tiền của chúng tham nhũng mới có. Khi Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ có ăn tiền của hắn đồng thời có khai thêm tên bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cũng có ăn tiền thì sau đó chỉ có mấy ngày, chúng đã giết Phạm Quý Ngọ. Rõ ràng là bè lũ Cộng Sản Việt Nam vừa thâm độc mà cũng  vừa ác ôn, chúng không từ cả những hành động vô nhân là giết những đồng chí” của chúng để bịt miệng, dù cho là tên Phạm Quý Ngọc này  cũng một lòng với đảng Cộng Sản Việt Nam và bàn tay của hắn đã nhuốm máu vô số người dân Việt vô tội cũng chỉ muốn củng cố chế độ.


Cho nên nếu nói nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là một bè lũ khủng bố ác ôn, man rợ và tham lam thì cũng chẳng có gì là sai cả. Chúng cho đấu tố để diệt đi những mầm mống có thể làm cho xảy ra cuộc cách mạng, nhưng chắc chắn rằng cuộc cách mạng sẽ phải xảy ra và sẽ dìm bè lũ Cộng Sản Việt Nam xuống dưới chín tầng sâu địa ngục.

Phi Vũ

Ngày 27 tháng 2 năm 2014.

No comments: