Translate

Sunday, February 2, 2014

Hôm qua xem diễn hành


Hôm qua xem diễn hành
Đi về cặm cụi post
Tối ngủ lòng buồn tênh
Đây đâu phải quê mình

Quê mình ở xa quá
Bên kia bờ đại dương
Nơi ấy vẫn giặc thù
Đang đày đọa dân tôi...Phi Vũ

No comments: