Translate

Sunday, January 19, 2014

Sống mãi với thời gian.


Ta nghe vẳng đâu đây hồn sông núi
Réo gọi từ thăm thẳm viễn miên
Những tiếng kêu vang vọng tứ bề
Hồn tử sĩ vị quốc vong thân vì Tổ Quốc
Nếu chính kiến chỉ trong một giai đoạn
Thì anh hùng xả thân vì Tổ Quốc lại sống đời đời
Bảy mươi bốn anh hùng tử sĩ Hoàng Sa
Đã gặp sáu mươi tư anh hùng tử sĩ Trường Sa
Họ là những người sống dưới hai chế độ
Nhưng có điểm chung là hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam
Cộng Sản Việt Nam cũng sẽ có ngày tàn lụi
Nhưng anh hùng tử sĩ luôn sống mãi với thời gian
Rồi có ngày Hoàng Sa, Trường Sa lại trở về đất Việt
Ngư dân ta lại yên ổn giữa trùng khơi
Trên vùng biển đánh bắt cá truyền thống của cha ông
Sẽ không còn sợ hãi mỗi lần ra khơi bủa lưới
Cho nên cũng chẳng lấy làm buồn
Khi quân cẩu trệ ngưng không tưởng niệm Hoàng Sa...

Phi Vũ

Ngày 19 tháng 1 năm 2014.

No comments: