Translate

Saturday, January 25, 2014

Câu đối Tết


Tiễn Quý Tỵ đi, đuổi độc tài đảng trị ra khỏi nước

Đón Giáp Ngọ về, rước dân chủ tự do đến mọi nhà.Phi Vũ

No comments: