Translate

Friday, January 10, 2014

Bạo loạn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên: có gì đâu mà lạ.


Khi bản tin đề cập đến vấn đề bạo loạn tại nhà máy Samsung Thái Nguyên, chắc hẳn rằng những người am hiểu đều không ngạc nhiên cho lắm về sự việc này. Karl Marx, ông tổ của chủ thuyết Cộng Sản với một chủ thuyết sai bét từ lý luận cho đến thực tiễn và viết nên quyển “Tư Bản Luận” cũng sai thê thảm, thế nhưng Karl Marx đã nói một câu hoàn toàn đúng và chính xác trong mọi thời đại, hoàn toàn đúng và chính xác trong mọi thời điểm. Câu “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” dường như là chân lý mặc dù cha nội cha đẻ ra chủ thuyết Cộng Sản cũng thuộc dạng...hâm hâm nên mới ngồi nghĩ ra cái chủ thuyết Cộng Sản vô lương này.

Ở xã hội Cộng Sản công an trị tại đất nước Việt Nam Cộng Sản, ngoại trừ công an là những tên ác ôn côn đồ thì không nói, những thành phần như là dân phòng hoặc là bảo vệ cũng là những tay thuộc dạng làm trời làm đất, hách dịch đối với mọi người dân và công nhân lương thiện. Chỉ là tay dân phòng mà cũng có thể đá đổ những hàng hoá mà người bán hàng rong mua bán vệ đường để kiếm sống qua ngày. Việc này rõ ràng như ban ngày chẳng có ai là không biết. Chuyện xảy ra hàng ngày tại các đường phố ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn xảy ra thường xuyên. Những người buôn gánh bán bưng lam lũ kiếm sống hàng ngày cũng đau khổ và cay đắng với lũ đười ươi này.


Còn các tay bảo vệ, nếu ở nước ngpài chỉ là những người có nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại một cơ sở nào đó mà cũng chẳng có quyền hạn gì đặc biệt cả, nhưng ở tại xứ sở Việt Nam Cộng Sản thì chúng cũng là những “ông trời con”. Vậy thì những ông trời con này ở nhà máy Samsung Thái Nguyên lâu nay cũng nhũng nhiễu với công nhân quá nhiều, tạo nên những mâu thuẫn với công nhân  quá nhiều thì chỉ “một giọt nước” cũng làm tràn ly căm hờn và uất ức của người công nhân. Việc bạo loạn này xảy ra chỉ là điều tất nhiên vì “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” mà. Không thể nào trách người công nhân của hãng Samsung Thái Nguyên. Những tên bảo vệ được công ty bảo vệ Thái Nguyên thuê mướn là những tên “đầu gấu” chỉ với mục đích là dễ dàng dùng bạo lực để trấn áp những người công nhân thấp cổ bé miệng. Bạo lực thì sinh bạo lực cho nên sự việc bạo loạn ở nhà máy Samsung Thái Nguyên có xảy ra cũng lả điều tất nhiên. Ở những nước dân chủ tự do Tây Phương với luật lệ minh bạch thì khó có thể xảy ra những sự việc này, nhưng ở những nước “Cộng Sản lộm cộm” như Tàu Cộng và Cộng Sản Việt Nam, khi luật lệ chỉ là những văn bản có cho vui với thiên hạ còn thi hành lại là loại luật khác: luật rừng. Chuyện bạo loạn có xảy ra cũng chỉ là điều tất nhiên mả thôi, cũng chẳng có gì là lạ.

Phi Vũ

Ngày 10 tháng 1 năm 2014.

No comments: